Associacions d'amics dels orgues

Arreu de Catalunya, s’han creat associacions al voltant dels orgues que la seva missió principal és la conservació de l’instrument i la difusió de la música per a orgue. A coneixença de l’Associació Catalana de l’Orgue, aquestes són les que hi ha actualment a Catalunya:

Altres entitats relacionades amb l’orgue a Catalunya: