Bibliografia sobre els orgues

Llibres

Història sobre els orgues de Catalunya:

Llibrets informatius:

Bibliografia general

CD

CDs de música gravats en orgues catalans: