Centres de formació organística de Catalunya

Aquest és un recull no exhaustiu de tots els centres de formació que ofereixen l’orgue com a instrument principal a Catalunya. L’oficialitat dels ensenyaments depèn de cada centre. No es mencionen els professors d’orgue que ofereixen classes particulars. Podeu posar-vos en contacte a web@acorgue.cat si coneixeu algun altre centre que ofereixin ensenyaments d’orgue.

Conservatoris i escoles de música

Ensenyaments superiors

Cursos