Informe d'actualitzacions de la pàgina web

  30 de novembre de 2022   Aproximadament 1 minut   Berenguer Montserrat

#Pàgina web  


El dia 15 de novembre s’inaugurava la nova pàgina web. Aquesta contenia 72 orgues i 4 notícies.

Del dia 15 fins el dia 30 de novembre de 2022, s’han afegit:

I s’ha actualitzat la informació de:

S’ha afegit un apartat amb bibliografia relacionada amb l’orgue a Catalunya.

S’ha afegit també un llistat preliminar d’associacions d’amics d’orgues de Catalunya.

Actualització de la web de l'associació...Informe d'actualitzacions de la pàgina web...

Articles relacionats