Abadia de Santa Maria de Montserrat

Monistrol de Montserrat (El Bages)

Abadia de Montserrat

Basílica de Montserrat

Fou construït l’any 2010 per Albert Blancafort.

La Basílica de Montserrat és un dels punts del nostre país on més es prodiga la música d’orgue degut a la quantitat i qualitat de la litúrgia que s’hi celebra des de fa segles amb una nissaga de monjos organistes i compositors (l’anomenada “Escola de Montserrat”) que des de el segle XVI han anat bastint musicalment les celebracions i generant un gruix important de composicions on l’orgue solista o acompanyant té un paper destacat.

Aquest temple ha disposat de diversos orgues en diferents estils i ubicacions segons la necessitat de cada època. El nou orgue monumental que es va inaugurar l’any 2010 respon a la necessitat d’un gran instrument apte per l’acompanyament litúrgic que allà es celebra diàriament i també per la interpretació de tot el repertori organístic, que sona tan en les celebracions com als concerts del reconegut Festival Internacional “Orgue de Montserrat, Abat Cassià Just In Memoriam”, que es celebra cada estiu, amb un èxit absolut d’assistència de públic.

Tant pel seu disseny com pels seus recursos, es tracta d’un orgue d’estil contemporani, amb una fesomia basada en l’orgue històric català: ubicat al lateral de la nau, amb cos major i cadireta, i tubs majors als laterals de la caixa… Un orgue monumental amb una caixa de 13,5 metres d’alçada i façana de 16 peus, que disposa de 4.242 tubs en 63 registres distribuïts entre 4 manuals i pedal, és d’accionament mecànic des de la consola de l’orgue o elèctric des de la consola del presbiteri.

Es un instrument caracteritzat per una sonoritat amplia, diversa, amb sons de gran profunditat, i solucions ben originals com una gran cadireta de 16 registres penjada sota l’organista, dues caixes expressives de gran eficàcia, registres peculiars com el 32 peus ubicat sobre el sostre, una flauta travessera de batalla o un joc de campanetes a la corona de l’orgue1.

Disposició

I. Cadireta
58 notes: C-a'''
Quintant 16'
Cara 8'
Bordó de fusta 8'
Salicional 8'
Octava 8'
Tapadet 4'
Nasard 12na 2 2/3'
Quinzena 2'
Nasard 17na 1 3/5'
Larigot 1 1/3'
Septinona 2f. 1 1/7'
Flautí 1'
Címbal 4f 1'
Regal 16'
Clarinet 8'
Cromorn 8'
II. Orgue major
58 notes: C-a'''
Flautat major 16'
Bordó major 16'
Principal 8'
Flauta de fusta 8'
Espigueta 8'
Octava 4'
Flauta 4'
Dotzena 2 2/3'
Quinzena 2'
Dissetena 1 3/5'
Plens 5f. 2'
Cimbalet 3f. 2/3'
Corneta 5f. (g-a''' o bé cs'-a''') 8'
Bombarda (c?-a''') 16'
Trompeta real 8'
III. Expressiu
C-a'''
Viola 16'
Flauta harmònica 8'
Gamba 8'
Corn de nit 8'
Veu celest (c-a''') 8'
Flauta cònica 4'
Octaviant 4'
Sesquialtera 2 2/3' i 1 3/5'
Octaví 2'
Progressió harmònica 3-5f. 2 2/3'
Fagot 16'
Oboè 8'
Trompeta harmònica 8'
Clarí harmònic 4'
Veu humana 8'
IV. Batalla
58 notes: C-a'''
Trompeta magna (cs'-a''') 16'
Trompeta de batalla (c/cs') 8'
Baixons (C-c') 4'
Clarins clars (cs'-a''') 4'
Violetes (C-c') 2'
Orlos 8'
Flauta travessera (cs'?-a''') 8'
Carilló (expressiu)
Pedal
32 notes: C-g'
Greu 32'
Contrabaix 16'
Principal 16'
Subbaix 16'
Subbaix 2 (C-d?) 16'
Contres 8'
Baix 8'
Coral 4'
Composta 5f. 2 2/3'
Bombarda 16'
Trompeta 8'
Clarí 4'
Acoblaments
IV/II
III/II (mecànic o elèctric)
III/I (elèctric)
I/II (mecànic o elèctric)
IV/P
III/P
II/P
I/P
III/III 16' (elèctric)
III/III 4' (elèctric)
II/II 16' (elèctric)
II/II 4' (elèctric)
I/I 16' (elèctric)
I/I 4' (elèctric)
Miscel·lània
Expressió I
Expressió III
Trèmol I
Trèmol III
Combinador electrònic
Combinacions fixes
2na consola elèctrica al presbiteri

En vermell, els registres de llengüeta.
En gris, els registres que encara no hi són.

Galeria fotogràfica


Cambril de la Mare de Déu de Montserrat

Construït l’any 1969 per Gabriel Blancafort.

Disposició

Manual
50 notes: C-d'''
Bordó (c/cs') 8'
Bordonet (c/cs') 4'
Nasard 12na (cs-d''') 2 2/3'
Dinovena i vint-i-dosena (C-c') 1 1/3' i 1'
Quinzena i dinovena (cs'-d''') 2' i 1 1/3'
Regalies altes (C-c') 4'
Regalies (cs'-d''') 8'
Pedal
30 notes: C-f'
Contres 16'
Acoblaments
I/P

En vermell, els registres de llengüeta.
En gris, els registres que encara no hi són.

Galeria fotogràfica


Manresa. Col·legiata-basílica de Santa Maria de la SeuMontblanc. Església parroquial de Santa Maria la Major