Museu de la Música

Orgue aragonès (MDMB 592)

Barcelona (El Barcelonès)


És un orgue fabricat a Aragó durant la segona meitat del segle XVII, d’aquí que sigui conegut com el “zaragozano”. El moble de fusta està decorat a base de policromia i d’estucats daurats en forma d’estilitzacions vegetals i elements geomètrics, sobretot a l’exterior de les portes, que també presenten grafies àrabs. El moble està rematat amb un escut heràldic tallat, daurat i policromat, coronat i amb cinc creus, tres de les quals són de Montesa. I la part frontal del teclat està ornat amb uns cortinatges i elements florals estucats i policromats amb una imatge de la Verge en un medalló al centre.

El teclat està compost per quaranta-dues tecles, de Do1 a La4, fetes de boix tenyit de fosc en les naturals i les alterades clares, amb la part frontal dentada. És un instrument que funciona amb una mecànica suspesa i pel que fa als registres, cal destacar que en aquest orgue conviuen dues tècniques, la del registre sencer i la del registre partit o mig registre. Aquesta consisteix en el fet que no basta un sol tirador per a cada joc de tubs sinó que en són necessaris dos, un per la meitat esquerra del teclat i l’altre per la meitat dreta. Els registres no tenen tirador; l’organista posa i treu els registres movent els caps de les corredores, que surten pels costats de la caixa.

És un orgue positiu de taula, que a diferència del positiu de peu, es col·loca damunt d’una taula i no a peu pla. Fora de la caixa hi ha les dues manxes cuneïformes i l’ordre del salmer i, en conseqüència, la disposició dels tubs segueix l’ordre natural de les notes i de les tecles.

Disposició

Manual
42 notes: C,D,E,F,G,A-a''
Espigueta 4′
Dotzena nasarda (cs'-a'') 2 2/3′
Quinzena (cs'-a'') 2′
Dissetena (cs'-a'') 1 3/5′
Dinovena (c'/cs') 1 1/3′
Vint-i-dosena (c'/cs') 1′
Vint-i-dosena (cs'-a'') 1′
Vint-i-quatrena (C-c') 4/5′
Vint-i-novena (C-c') 1/2′
Vint-i-novena (C-c') 1/2′

Diapasó: a' 440 Hz .


En vermell, els jocs de llengüeta.
En gris, els jocs que no hi són.
S'indica la partició de jocs amb dos tiradors amb «/».
S'indica la partició interna del joc amb un tirador amb «|».

Galeria fotogràfica


Última actualització de la pàgina (descripció i fotografies): 18 d'abril de 2024.
Última actualització l'orgue (disposició i altres dades tècniques): 19 de febrer de 2024.

Resum històric
  • segona meitat del s. XVII (construcció). Anònim
Emplaçament

Sala dels teclats

Estat de l'instrument

Estat desconegut.


Composició

4, I

Transmissió de notes

Mecànica

Transmissió de registres

Mecància


Enllaços d’interès

Carrer de Lepant, 150, 08013 Barcelona
Open Street Maps
Google Maps
Apple Maps

Coordenades: 41.3992, 2.1855

Barcelona. Museu de la Música (Claviorgue Hauslaib (MDMB 821))Barcelona. Oratori de Sant Felip Neri (Orgue major)