Palau Nacional

Barcelona (El Barcelonès)


L’orgue de 1929

L’orgue del Palau Nacional de Montjuïc va ser construït entre 1926 i 1929 per la casa alemanya E. F. Walcker et Cie per l’Exposició Internacional de 1929 de Barcelona. La casa Walcker, fundada el 1786, comptava amb un excel·lent prestigi a causa de la llarga llista de distincions atorgades i orgues construïts, com el del Palau de la Música Catalana que vint-i-un anys enrere constituïa l’obra 1.353, un número força inferior comparat amb el 2.222 que tenia assignat l’orgue del gran saló del Palau Nacional.1

Disposició

I. Manual
61 notes: C-c''''
Principal 16′
Bourdon 16′
Montre 8′
Principal 8′
Violonchello 8′
Bourdon 8′
Flauta armónica 8′
Dulciana 8′
Prestant 4′
Flauta abierta 4′
Flauta chimenea 4′
Nazardo 2 2/3′
Doublette 2′
Lleno 3-4 h.
Corneta 3-5 h. 8′
Fourniture 4-6 h.
Cimbalo 3 h.
Bombarda 16′
Trombone 8′
Clairon 4′
II. Manual, expressiu
61 notes: C-c''''
Flauta chimenea 16′
Principal 8′
Flauta 8′
Quintatón 8′
Flute à bec 8′
Salicional 8′
Unda maris 8′
Principal 4′
Cor à chamois 4′
Flauta octaviante 4′
Nazardo a chim. 2 2/3′
Piccolo arm. 2′
Terza 1 3/5′
Quinta 1 1/3′
Septima 1 1/7′
Fifre 1′
Armonia progr. 4-7 h.
Fagot 8′ [16′?]
Clarinette 8′
Baritono 4′
III. Manual, expressiu
61 notes: C-c''''
Gamba mayor 16′
Bordón dulce 16′
Prestant 8′
Viola alta 8′
Cor à chamois 8′
Bourdon 8′
Gamba 8′
Voz celeste 8′
Octava 4′
Viola 4′
Quintatón 4′
Cor de nuit 4′
Nazardo à bec 2 2/3′
Octavín 2′
Larigot 1 1/3′
Flautino 1′
Corneta 3-4 h. 4′
Plein jeu 3-5 h.
Fagot 16′
Trompeta armónica 8′
Oboe 8′
Clairon armónico 8′ [4′?]
IV. Manual, expressiu
61 notes: C-c''''
Cor de nuit 16′
Syntematophone 8′
Flauta doble 8′
Cor de nuit 8′
Fugara 8′
Viola celéste 8′
Gran Nazardo 5 1/3′
Prestant 4′
Bourdon 5 1/3′
Gran Terza 5 1/5′
Quinta 2 2/3′
Octava 2′
Doublette 2 h.
Gran Corneta 4-8 h. 8′
Tuba magna 16′
Tuba mirabilis 8′
Corno 8′
Voz humana 8′
Cor armónica 4′
Clairon 2′
Pianoforte
Banjo
Xylophone
Campanas tubulares
V. Manual, expressiu. (* Ecos)
61 notes: C-c''''
Quintatón 16′
Principal 8′
Flauta alemana 8′
Octava 4′
Flageolet 2′
Fourniture 4-5 h.
Corno 8′
Chalumeau 4′
Arpa celesta
Campanas cimbales
Bourdon de eco (*) 8′
Viola de eco (*) 8′
Voix angélique (*) 8′
Flute à bec (*) 4′
Campanelli 1-3 h. (*)
Trompete (*) 16′
Voz humana (*) 8′
Juegos a percusión
4 Camp. igl. (Ped.)
Camp. igl. (efecto aut.)
Efecto de reloj (Tamt.)
Gong, ejec. en pp
Gong, golpe piano
Gong, golpe forte
Cimbal à trémolo
Platillos, golpe forte
Triangulo à trémolo
Castañuelas
Tamborino
Petit Tambour à trémolo
Grand Tambour à trémolo
Grand Tambour, golpe forte
Trueno flojo
Trueno fuerte
Pedal. II-V Expressiu
Gran Flautado 32′
Grand Bourdon 32′
Gran Flauta 16′
Montre 16′
Contrabajo 16′
Violon (III) 16′
Flute à bec (II) 16′
Subajo 16′
Bourdon (V) 16′
Octava baja 8′
Violoncello 8′
Violon (IV) 8′
Flauta baja (II) 8′
Bourdon 8′
Salicional (V) 8′
Octava 4′
Principal (V) 4′
Flauta (II) 4′
Gran Nazardo 10 2/3′
Gran Terza 6 2/5′
Nazardo 5 1/3′
T. y S. 3 1/5′ y 2 2/7′
Flute à bec 2′
Flautino 1′
Corneta 3 h. (IV)
Fourniture 6 h.
Gran Bombarda 32′
Bombarda 16′
Trombone (IV) 16′
Fagot 16′
Trombone 8′
Trompeta dulce (III) 8′
Basson (V) 8′
Trompeta 4′
Corneta (V) 2′
Acoblaments
II/I
III/I
IV/I
V/I
III/I 16′
IV/I 16′
V/I 16′
I/I 4′
II/I 4′
III/I 4′
IV/I 4′
V/I 4′
III/II
IV/II
II/II 16′
II/II 4′
IV/III
III/III 16′
III/III 4′
IV/IV 16′
IV/IV 4′
V/V 16′
V/V 4′
I/P
II/P
III/P
IV/P
V/P
IV/P 4′
V/P 4′
Miscel·lània
Trémolo II
Trémolo III
Trémolo IV
Trémolo V
Trémolo V Eco
Registros a manos
Combinación libre 1
Combinación libre 2
Combinación libre 3
Combinación libre 4
Cresc. y decrescendo
Tutti general
Tutti normal
Tutti Eco
Acoplamiento general
Acoplamiento normal
Piano-Pedal aut. II
Piano-Pedal aut. III
Piano-Pedal aut. IV
Piano-Pedal aut. V
Eco al V sólo
Registros a Comb.
Anulador de los Reg.
Anulador del Cresc.
Anulador del Cresc. en Combinación
Anulador del Leng.
Anuladores de 32′, 16′ y octavas graves
Anulador de los Acoplamientos
Expresión II
Expresión III
Expresión IV
Expresión V
Percusión

En vermell, els jocs de llengüeta.
En gris, els jocs que no hi són.
S'indica la partició de jocs amb dos tiradors amb «/».
S'indica la partició interna del joc amb un tirador amb «|».

L’orgue de 1958

L’any 1954 Organería Española, SA, presenta un pressupost que és el germen de tots els treballs de reforma, ampliació i restauració, dirigida per Paul Franck, que culminaran el 8 de juny de 1958 amb el concert de presentació de l’actual orgue a càrrec de Fernando Germani, organista del Vaticà i catedràtic d’orgue i de composició organística del conservatori de Roma.

L’orgue passà de cinc a sis manuals, se suprimien extravagàncies capritxoses, però se n’introduïen d’altres, com una trompeteria de batalla interior amb cinc jocs sencers, entre els quals un de 16’ i un altre de compost, una corneta amb disposició de plens, una dotzena de 32’ de llengüeta… L’orgue que resultà de la transformació se n’ha dit que és el més gran d’Europa. Actualment, se sap que aquest orgue és el més gran de l’Estat espanyol, tot i que el més gran en funcionament és el de la catedral del Buen Pastor a Donostia (San Sebastián), també d’Organería Española, SA.

A causa de la progressiva degradació de l’edifici el 1974, es deixa d’utilitzar de manera definitiva. Amb motiu de l’acondicionament de l’edifici del Palau Nacional per poder rebre el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el 1991 comencen les obres al saló oval i l’orgue en pateix funestes conseqüències: trasllat barroer de la consola a un magatzem annex al Palau, acumulació de runa i porqueria, desaparició de tubs, aixafament de canons metàl·lics i destrucció de panderets, obertura d’un finestral sense persiana ni porticons a la fonadura de l’orgue, aparedament del conducte acústic de l’eco… 1

Disposició

I. Manual
61 notes: C-c''''
Principal 16′
Bordón 16′
Montre 8′
Diapasón 8′
Flauta armónica 8′
Cello 8′
Dulciana 8′
Bordón 8′
Octava 4′
Flauta 4′
Flauta de chimenea 4′
Docena 2 2/3′
Doublette 2′
Lleno IV 2′
Forniture IV-V-VI 2′
Címbala IV 2/3′?
Corneta III-IV-V 2 2/3′
Bombarda 16′
Trompeta 8′
Clarín 4′
II. Manual (* expressiu)
61 notes: C-c''''
Principal 8′
Quintatón 8′
Principal 4′
Flauta cónica 4′
Nazardo 2 2/3′
Flauta 2′
Decisetena 1 3/5′
Decinovena 1 1/3′
Picolo 1′
Lleno IV 1 1/3′
Címbala II 1/3′
Trompeta 8′
Cromorno 8′
Flauta dulce (*) 16′
Flauta (*) 8′
Flauta hueca (*) 8′
Salicional (*) 8′
Unda maris (* c-c'''') 8′
Flauta octaviante (*) 4′
Clarinete (*) 8′
III. Manual, expressiu
61 notes: C-c''''
Bordón 16′
Gamba 16′
Principal 8′
Flauta armónica 8′
Corno de gamo 8′
Bordón 8′
Gamba 8′
Celeste (c-c'''') 8′
Principal 4′
Cor de nuit 4′
Salicet 4′
Nazardo 2 2/3′
Octavín 2′
Nazardo 1 1/3′
Flauta 1′
Lleno III-IV 1′
Sesquialtera II 2 2/3′ i 1 3/5′
Bombarda 16′
Corno Inglés 16′
Trompeta 8′
Fagot y oboe 8′
Clarín armónico 4′
IV. Manual
61 notes: C-c''''
Diapasón 16′
Principal 8′
Flauta doble 8′
Viola 8′
Flauta de chimenea 8′
Prestant 4′
Bordón 4′
Nazardo 2 2/3′
Flauta 2′
Decisetena 1 3/5′
Decinovena 1 1/3′
Vigésima primera 1 1/7′
Picolo 1′
Mixtura magna VII 4′
Lleno V 2′
Címbala III 2 2/3′
Corneta V 2′
Bombarda 16′
Tuba 8′
Clarín 5 1/3′
Clarín 4′
Lleno de clarines II 2 2/3′
V. Manual, expressiu
61 notes: C-c''''
Quintatón 16′
Docena 10 2/3′
Principal 8′
Flauta doble 8′
Flauta de chimenea 8′
Fúgara 8′
Celeste (c-c'''') 8′
Principal 4′
Flauta 4′
Nasarte 2 2/3′
Flauta 2′
Decisetena 1 3/5′
Lleno IV 1 1/3′
Corneta III
Trompeta 8′
Corn inglés 8′
Clarín 4′
VI. Manual, expressiu
61 notes: C-c''''
Bordón 8′
Viola 8′
Celeste (c-c'''') 8′
Flauta 4′
Campanella III 4′
Trompeta 8′
Voz humana 8′
Pedal (* expressiu)
32 notes: C-g'
Flautado 32′
Flauta 32′
Bordón 32′
Contras 16′
Flauta 16′
Principal 16′
Subbajo 16′
Flauta cónica 16′
Bordón 16′
Quinta 10 2/3′
Bajo 8′
Flauta cónica 8′
Bordón 8′
Bordón 8′
Salicional 8′
Nazardo 5 1/3′
Prestant 4′
Flauta cónica 4′
Principal 4′
Tercia 3 1/5′
Flauta 2′
Chiflete 1′
Lleno VI 4′
Resultante II 2′
Bombarda 32
Fagot 16′
Bombarda 16′
Basson 8′
Trombón 5 1/3′
Clarín 4′
Chirimía 2′
Cello (*) 16′
Cello (*) 8′
Corneta III (*) 2 2/3′
Trombón (*) 16′
Trompeta (*) 8′
Acoblaments
VI/III
VI/II
VI/I
V/IV
V/III
V/III 16′
V/III 4′
V/II
V/II 16′
V/II 4′
V/I
V/I 16′
V/I 4′
IV/III
IV/II
IV/I
IV/I 16′
IV/I 4′
III/II
III/II 16′
III/II 4′
III/I
III/I 16′
III/I 4′
II/I
II/I 16′
II/I 4′
VI/P
V/P
IV/P
IV/P 4′
III/P
III/P 4′
II/P
II/P 4′
I/P
I/P 4′
VI/VI 16′
VI/VI 4′
V/V 16′
V/V 4′
IV/IV 16′
IV/IV 4′
III/III 16′
III/III 4′
II/II 16′
II/II 4′
I/I 4′
Miscel·lània
7 combinacions fixes al I
13 combinacions fixes al II
13 combinacions fixes al III
7 combinacions fixes al IV
5 combinacions fixes al V
3 combinacions fixes al VI
Ondulantes
Tutti
Exclusión I 8′
Exclusión II 8′
Exclusión III 8′
Exclusión IV 8′
Exclusión V 8′
Exclusión VI 8′
Anulador 16′, 8′, 4′
Exclusión 16′
Exclusión Lengüetería General
Exclusión Lengüetería I
Exclusión Lengüetería II, III
Exclusión Lengüetería IV, V
Exclusión Bombardas 16′
Exclusión Bombarda 32′
Combinación libre 1
Combinación libre 2
Combinación libre 3
Combinación libre 4
Anulador combinaciones libres
Piano-pedal automatico
Expressió II
Expressió III i pedal
Expressió V
Expressió VI
Expressió VI al II
Expressió V al II
Expressió III al II
Temblante II
Temblante III
Temblante IV
Temblante V
Temblante VI
Crescendo

En vermell, els jocs de llengüeta.
En gris, els jocs que no hi són.
S'indica la partició de jocs amb dos tiradors amb «/».
S'indica la partició interna del joc amb un tirador amb «|».

Galeria fotogràfica


  1. Extracte de l’article sobre l’orgue del Palau Nacional.Escalona i Canyet, Josep Maria. (2000). L’orgue a Catalunya. Història i actualitat (pp. 109-115). Barcelona: Generalitat de Catalunya  2

Última actualització de la pàgina (descripció i fotografies): 18 d'abril de 2024.
Última actualització l'orgue (disposició i altres dades tècniques): 02 d'abril de 2024.

Resum històric
  • 1929 (construcció). Walcker-Orgelbau
  • 1958 (reorganització, ampliació). Organería Española, SA
Emplaçament

Sala Oval

Estat de l'instrument

Intocable (2023)


Composició

126, VI/P

Transmissió de notes

Elèctrica

Transmissió de registres

Elèctrica


Enllaços d’interès

Palau Nacional, 08038 Barcelona
Open Street Maps
Google Maps
Apple Maps

Coordenades: 41.3688, 2.1534

Barcelona. Palau GüellBarcelona. Palau de la Generalitat de Catalunya