Fer-se soci: política de privacitat

L’Associació Catalana de l’Orgue, com a Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat, l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD). Se li facilita la següent informació del tactament:

Entitat responsable

L’Associació Catalana de l’Orgue, d’ara endavant «ACO», és la responsable del tractament de les dades.

 • Nom: Associació Catalana de l’Orgue
 • CIF: G-60250156
 • Adreça: Carrer de Rocafort, 242 bis, 08029 Barcelona
 • Correu electrònic: aco@acorgue.cat
 • President: Marcel Martínez Bonifacio

Finalitat i legitimació del tractament

Incorporació de les dades en una base de dades en línia i en el llibre de socis físic de l’associació.

 • Incorporació de les dades en un fitxer digital per gestionar l’enviament d’informació relacionada amb el món de l’orgue.
 • Estadística interna per conèixer la diversitat dels socis.
 • Cobrament de la quota establerta per domiciliació bancària.

La base legal per al tractament de les seves dades és pel consentiment de l’interessat. S’informarà l’interessat que la finalitat principal no està supeditada al consentiment de les dades que no siguin necessàries per a aquesta finalitat principal, ja que en cas contrari el consentiment no tindria la consideració d’atorgat lliurement.

Criteris de conservació de les dades

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i, quan ja no sigui necessari per això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimat de les dades o la destrucció total d’aquestes.

Comunicació de les dades

Per defecte, no es comunicaran dades a tercers tret per obligació legal. Es podran comunicar a tercers si se sol·licita explícitament en el formulari les següents dades: telèfon i/o correu electrònic.

Drets que assisteixen l’interessat

 • Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment, acceptant la renúncia a continuar essent soci de l’associació.
 • Dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es).

Té dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com dret a retirar el consentiment prestat, i dret a reclamar davant l’Autoritat de control.

Procedència de les dades

De la persona interessada mitjançant:

 • Formulari en línia (Google Docs).
 • Formulari en digital (pdf) signat digitalment.
 • Formulari en paper (original).

Les dades tractades són dades no sensibles (identificació i direccions postals o electròniques).